Vergoeding

Een behandeling in Medische Kliniek Velsen kost u niet meer dan in een ander ziekenhuis.
Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, ondanks dat wij geen contracten hebben met Nederlandse zorgverzekeraars. U heeft bij ons geen eigen bijdrage (m.u.v. eigen bijdrage voor medicatie).
Factureren en vergoeden werkt misschien anders dan u bent gewend. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt.

 

 

schema v3

 

Wat dekt de verzekering?

Uw zorgverzekeraar vergoedt onze zorg, ondanks dat wij geen contracten hebben.  Voorwaarde is dat u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts of behandelend specialist.  Voor sommige behandelingen van plastische chirurgie is vooraf een machtiging nodig. Dit wordt dan besproken tijdens een eerste consult, controleer dit tevens zelf bij uw zorgverzekeraar.

Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars betaalt uw zorgverzekeraar - afhankelijk van het soort polis - een percentage van de kosten. Het niet-vergoede deel noemt uw zorgverzekeraar uw eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hoeft u niet aan ons te betalen (m.u.v. eigen bijdrage voor medicatie). Medische Kliniek Velsen neemt deze kosten op zich. De eigen bijdrage is niet te verwarren met uw wettelijk eigen risico, deze betaalt u zelf.

Uitzonderingen hierop zijn:        
- Naturapolis DSW bij bepaalde operaties van neurochirurgie
- Studentenpolissen
Deze zorgverzekeraars vergoeden een te laag percentage. Het kan zijn dat u hier wel een eigen bijdrage heeft.

 

Wat betaal ik zelf?

 • Het Eigen Risico van de ziektekostenverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt uit de basisverzekering, betaalt jaarlijks een verplicht eigen risico. De hoogte van dit eigen risico heeft u bij het afsluiten van de verzekering vastgelegd. Bij niet gecontracteerde zorg wordt een openstaand eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding die de zorgverzekeraar uitkeert. Voor deze kosten bent u zelf verantwoordelijk.

 • Behandelingen zonder medische noodzaak

Deze behandelingen bijvoorbeeld sterilisatie, hersteloperaties en cosmetische behandelingen worden niet vergoed uit de basiszorg. Deze zorg betaalt u zelf.

Bent u aanvullend verzekerd voor behandelingen zonder medische noodzaak checkt u dan uw polisvoorwaarden.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen bij gecontracteerde zorgverleners. Het MKV is geen gecontracteerde zorgverlener.

 • CBR-keuringen

Rijbewijsrapporten op verzoek van het CBR zijn voor rekening van de te keuren persoon.

 • Fysiotherapeutische behandelingen buiten onze verpleegafdeling

De vergoeding die u krijgt van uw verzekering verschilt per polis.

 

Genderzorg

Genderzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor Stichting Genderzorg Velsen geldt dat er met diverse zorgverzekeraars contracten zijn afgesloten en wij de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen indienen. Bij niet–gecontracteerde zorgverzekeraars kan het zijn dat het vergoedingspercentage bij een operatieve behandeling te laag is. Dit is afhankelijk van het soort polis en het vergoedingspercentage. Hier geldt niet dat de eigen bijdrage door Stichting Genderzorg wordt vergoed. Vragen over vergoedingen kunt u tijdens het eerste consult stellen en/of raadpleeg uw eigen zorgverzekeraar.

 

Hoe moet ik declareren?

Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Medische Kliniek Velsen dient de facturen voor zorgverzekeraar VGZ ( Univé, IZA, IZZ, Zekur, UMC en eventuele gevolmachtigde) ONVZ en Zorg en Zekerheid rechtstreeks in. Uw zorgverzekeraar vergoedt de factuur volgens het vergoedingspercentage van uw polis. De eigen bijdrage hoeft u niet te betalen. Een eventueel eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar aan u gefactureerd.

Bij overige zorgverzekeraars ontvangt u de factuur per post en per mail. U dient deze zelf bij uw zorgverzekeraar in. Uw zorgverzekeraar maakt de vergoeding naar u over. Een eventueel openstaand eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op het bedrag dat u ontvangt. U maakt de volledige vergoeding, inclusief ingehouden eigen risico, naar ons over.

Tevens ontvangt u een vergoedingsoverzicht van uw verzekering. Het kan zijn dat wij u achteraf om dit vergoedingsoverzicht vragen.

 

Kosten

Medische Kliniek Velsen heeft geen contract met zorgverzekeraars en wij factureren het in Nederland geldende tarief (zogenaamd passantentarief). Onderaan deze pagina vindt u, onder 'Bestanden', de prijslijsten van de Passantentarieven en CBR-keuringen.

 

Vragen over vergoedingen en verzekering?


Voor vragen over ons declaratieproces of vergoedingen kunt u contact opnemen met onze financiële administratie 085-0600852 optie 3 op woensdag- of donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Of per e-mail: administratie@mkvelsen.nl

Korte wachttijden
Vergoede zorg
Meerdere disciplines
Overnachten mogelijk
9.7
Medische Kliniek Velsen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.7 Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Veel gestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis?

  Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen uit alle ziekenhuizen en zorgverleners en wordt deze zorg 100% vergoed.
  Bij een naturapolis heeft u geen vrije keuzevrijheid. Dat wil zeggen dat bij een niet-gecontracteerde zorgverlener de zorgverzekeraar dan een eigen bijdrage hanteert. Het percentage van de vergoeding is afhankelijk van het soort naturapolis dat u heeft afgesloten. Voor alle duidelijkheid: Medische Kliniek Velsen neemt deze eigen bijdrage voor haar rekening. 

 • Mijn zorgverzekeraar zegt er alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed. Zijn de kosten nu voor mijn eigen rekening?

  Nee, ondanks dat wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, wordt de zorg wel vergoed vanuit uw basisverzekering. Bij een restitutiepolis vergoedt uw zorgverzekeraar 100 % van het marktconforme tarief. Bij een naturapolis verschilt de vergoeding per polis. Er wordt een percentage van het marktconforme tarief vergoed. Het restant, uw eigen bijdrage, hoeft u niet te betalen. Deze komt voor rekening van het MKV.

 • Wat is de AGB-code?
  • De AGB-code van Medisch Kliniek Velsen is: 22227706
  • De AGB-code van Stichting Genderzorg is: 22221041
 • Mijn zorgverzekeraar heeft uitgekeerd. Welk bedrag maak ik over naar Medische Kliniek Velsen?

  Uw zorgverzekeraar stuurt u een specificatie van de declaratie. Daarin staat welk bedrag u ontvangt en welk bedrag voor eigen rekening is (eigen rekening is voor uw zorgverzekeraar uw eigen bijdrage en een eventueel eigen risico). U maakt het bedrag over wat u heeft ontvangen + het verrekende eigen risico.

  Voorbeeld: U ontvangt een factuur van € 500,00. Uw zorgverzekeraar vergoedt € 375,00 (75 %).

  U betaalt € 375,00 aan Medisch Kliniek Velsen. Het verschil van € 125,00 (uw eigen bijdrage) hoeft u niet te betalen.

  Heeft u nog € 100,00 eigen risico openstaan van dit jaar, dan zal uw zorgverzekeraar € 275,00 aan u overmaken. Zij brengen deze € 100,00 in mindering op uw saldo van het eigen risico.

  U betaalt € 375,00 aan Medisch Kliniek Velsen.

 • Mijn behandeling was in 2023 maar de factuurdatum is 2024. Gaat dit van mijn Eigen Risico 2024 af?

  De uitvoerdatum van een radiologieonderzoek (aangevraagd door huisarts) of de startdatum van een DBC-traject is bepalend voor het eigen risico. Een DBC (Diagnose-Behandelcombinatie) wordt geopend op de dag van de eerste zorgactiviteit in Medische Kliniek Velsen.

 • De factuur is veel hoger dan dat mijn zorgverzekeraar vergoedt. Hoe kan dat?

  Medische Kliniek Velsen hanteert passantentarieven, een tarief dat hoger ligt dan het gemiddelde marktconforme tarief wat uw zorgverzekeraar hanteert. Daarnaast krijgt u, afhankelijk van uw polis, een percentage vergoedt. Het verschil, uw eigen bijdrage, hoeft u niet te betalen. Deze komt voor rekening van het MKV.

 • Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

  Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt totdat uw eigen risico op is. Daarna vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten. De eigen bijdrage is een percentage van de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg als u een naturapolis heeft. De hoogte verschilt per zorgverzekeraar. MKV neemt bij alle zorgverzekeraars de eigen bijdrage op zich.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief