Bovenooglidcorrectie

ALGEMEEN


Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden zo uitrekt dat hij over de ogen heen gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan problemen geven bij het zien. Een vaak gehoorde klacht van patiënten is ook dat ze vinden dat ze er zo moe of oud uitzien. Blepharochalasis van de bovenoogleden is een gevolg van het slapper worden van de huid rondom het oog. Soms gaat dit samen met het uitpuilen van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd en gaat plooien of een bolling boven het oog laat zien. Verslapping van de huid van het bovenooglid kan gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid.
 


WERKWIJZE


Correctie van de bovenoogleden kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder algehele verdoving plaatsvinden. Een in-greep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. U mag dan na de ingreep weer naar huis. Als u een algehele verdoving krijgt, wordt in de kliniek opgenomen in dagverpleging. Voor een algehele verdoving moet u van tevoren nuchter zijn. Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat weggenomen moet worden. Bij de operatie wordt een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het huid overschot, al dan niet gecombineerd met overtollig vetweefsel, kan nu
weggehaald worden. Het grootste deel van het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Zo'n litteken is nauwelijks zichtbaar.

Korte wachttijden
Vergoede zorg
Meerdere disciplines
Overnachten mogelijk

NA EEN CORRECTIE VAN DE OOGLEDEN


Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er wordt geen verband aangebracht, zodat wassen en douchen mogelijk blijft. Het verdient aanbeveling om thuis de oogleden de eerste da-gen te koelen met natte kompressen of een ijsbril. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig. Na vijf tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd, waarna het litteken eventueel met een zalf of crème kan worden ingesmeerd.
 


RISICO'S EN COMPLICATIES


Soms komt bij een correctie van de bovenoogleden een meer dan normale bloedlekkage achteraf voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de operatie niet geheel kunt openen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u via de arts oogdruppels of zalf verkrijgen die het uitdrogen tegengaan. Het resultaat van een bovenooglidcorrectie is meestal lang-durig, maar als de huid en de spier rondom het oog
verder ver-slappen, kan een nieuwe correctie nodig zijn. Ook als de oogleden niet geheel symmetrisch zijn, kan een nieuwe operatie noodzakelijk zijn. Door littekenreactie kan het ooglid wat gaan trekken. Meestal duurt het een aantal weken tot maanden voor dit helemaal over is. Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden of wat vochtophoping rond de ogen. Na ver-loop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf. In
zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze  cyste kan chirurgisch worden verwijderd.
 

VERGOEDING


De kosten van een bovenooglidcorrectie worden alleen door de verzekeraar vergoed als er sprake is van een medische indicatie. Het huidoverschot van de bovenoogleden moet dan
minstens tot voor de pupil reiken. Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
 


VERANTWOORDING TEKST


Het onderwerp correctie van de bovenoogleden bestaat uit al-gemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze in-formatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.
Bij het schrijven van deze teksten is gebruikgemaakt van:
- Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993;
- voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie;
- voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie;
- voorlichtingsmateriaal van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.
De informatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Trefwoord :
blepharoplastiek; oogleden; vergoedingen Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring :
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

9.7
Medische Kliniek Velsen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.7 Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief