Neuritis vestibularis

Wat is het en waar heeft u last van?


Neuritis vestibularis is een acute eenzijdige uitval van het evenwichtsorgaan die zich kenmerkt door acuut optredende, heftige draaiduizeligheid. De klachten doven meestal na enkele dagen tot weken geleidelijk uit, maar het is ook mogelijk dat er lichte duizeligheidsklachten blijven bestaan. De patiënt voelt zich in het algemeen ernstig ziek en ligt de eerste dagen het liefst op bed. Normale werkzaamheden kunnen niet tot nauwelijks worden uitgevoerd. In het begin gaat de draaiduizeligheid vaak gepaard met misselijkheid en braken. De aandoening treedt meestal op tussen het 20e en 60e levensjaar. Bij neuritis vestibularis treden geen gehoorstoornissen of neurologische uitvalsverschijnselen op. Als de klachten van neuritis vestibularis samengaan met klachten van het gehoor, zoals oorsuizen of gehoorverlies, is er sprake van een labyrintitis (ontsteking binnenoor).

Korte wachttijden
Vergoede zorg
Meerdere disciplines
Overnachten mogelijk

Kies uw aandachtszone

Kies uw aandachtszone

U heeft nog geen aandachtszone geselecteerd.

Wat is de oorzaak?


Neuritis vestibularis wordt gezien als een zenuwontsteking waarvan de oorzaak onbekend is. Soms gaat er een infectie van bijvoorbeeld de luchtwegen aan vooraf. Een direct verband met een virus is niet aangetoond.
 


Hoe wordt de diagnose gesteld?


De diagnose neuritis vestibularis wordt in principe gesteld op basis van het verhaal en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Er wordt onder andere gekeken naar de oogbewegingen. Soms is aanvullend onderzoek zinvol als er klachten blijven bestaan. Er kan dan bijvoorbeeld een duizeligheidsonderzoek gedaan worden waarbij uitval van een evenwichtsorgaan kan worden vastgesteld. Bij bijkomend gehoorverlies is een gehoortest zinvol.

Wat is de behandeling?


Er zijn geen medicijnen die het herstel bevorderen. Net als bij griep kan een aantal dagen bedrust in het begin nodig zijn. Na enkele dagen is het echter zinvol om weer te gaan mobiliseren. Door weer te gaan bewegen wordt het evenwicht als het ware getraind en zullen de klachten sneller verdwijnen. Als duizeligheids- of balansklachten blijven aanhouden kan een evenwichtsrevalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetering brengen. Hoewel de ziekte opnieuw kan optreden, blijft het meestal bij een eenmalig event en is de prognose in het algemeen goed. De klachten nemen in een aantal dagen tot weken af. Soms blijft een gevoel van onzekerheid of lichte duizeligheid bestaan.
 


Meer informatie?


www.duizeligheidscentrum.nl

 Bron: Patiëntenvoorlichting, Nederlandse vereniging van Neurologie
 

9.7
Medische Kliniek Velsen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.7 Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief