Borstreconstructie

ALGEMEEN


Vroeger kwam een borstkankerpatiënte pas voor een borstreconstructie in aanmerking als zij als genezen werd beschouwd. Dat was meestal vijf jaar na een borstamputatie. Tegenwoordig is bekend dat een reconstructie niets verandert aan het beloop van de ziekte, maar wel de kwaliteit van de overleving verbetert. Een borstreconstructie kan worden uitgevoerd zes tot twaalf maanden na een amputatie, of na beëindiging van
eventuele nabestraling en/of chemotherapie.

Het is ook mogelijk de reconstructie te laten doen tijdens dezelfde operatie waarin de amputatie wordt verricht. Een borstreconstructie is bij vrijwel iedere vrouw
mogelijk. Ook een slechte kwaliteit van de huid, bijvoorbeeld door bestraling, hoeft tegenwoordig een goed resultaat niet in de weg te staan. Er zijn verschillende manieren om een borst te reconstrueren. Niet iedere methode is geschikt voor elke patiënt. Welke methode voor u het meest geschikt is, zal de plastisch chirurg
met u bespreken.
 


VOORBEREIDING


Als u geneesmiddelen gebruikt, moet u dit al tijdens het eerste bezoek melden aan de plastisch chirurg.
Bepaalde medicijnen (zoals aspirine, ascal, APC, en dergelijke) mag u een aantal dagen voor de borstreconstructie niet meer slikken. Daarnaast moet u minstens zes weken voor de operatie stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing op kunnen treden. Voor operaties waarbij weefsel verplaatst wordt, is stoppen met roken een voorwaarde. Als u te zwaar bent, zal de
plastisch chirurg u adviseren eerst af te vallen. Voor of op de dag van de opname krijgt u een algemeen lichamelijk onderzoek en bespreekt de anesthesioloog, indien mogelijk, de narcose met u. Uw oksels worden geschoren. Het is handig om een pyjama met een voorsluiting te dragen want dan kan de operatiewond makkelijk worden verzorgd.
 


PROTHESEN


Bij sommige borstreconstructies worden prothesen ingebracht. Borstprothesen bestaan uit een soepel siliconen omhulsel dat vooraf gevuld is met een siliconengel. De prothese kan ook leeg zijn en tijdens of na de operatie gevuld worden met fysiologische zoutoplossing. Daarnaast zijn er prothesen met een dubbele wand. Bij deze prothesen zit in het binnenste gedeelte van de prothese siliconen gel en in het buitenste gedeelte
fysiologische zoutoplossing. Prothesen zijn er in verschillende maten. De laatste jaren is er veel discussie geweest over problemen die door het lekken van siliconen zouden worden veroorzaakt. In Nederland stelt de overheid zich vooralsnog op het standpunt dat het verband tussen inwendige siliconenprothesen en gezondheidsklachten wetenschappelijk niet duidelijk is aangetoond. Daarom is de toepassing van deze
prothesen toegestaan. Er zijn verschillende manieren om een borst te reconstrueren:
 


IMPLANTEREN VAN EEN PROTHESE


Als er voldoende soepele en gave huid aanwezig is en de grote borstspier nog intact is, is het implanteren van een prothese onder deze huid en spier de eenvoudigste manier om een nieuwe borst te maken. Bij deze operatie wordt gebruik gemaakt van het litteken van de amputatie. De ingreep duurt ongeveer een uur en de ziekenhuisopname één tot vijf dagen. Als u bestraald bent zal de plastisch chirurg u mogelijk een andere techniek adviseren.
 


IMPLANTEREN VAN EEN PROTHESE VOOR WEEFSELEXPANSIE


Als er niet genoeg huid aanwezig is na de amputatie, maar de huid wel van goede kwaliteit is, kan een prothese worden gebruikt om de huid op te rekken (weefselexpansie). Ook de grote borstspier moet voor deze methode nog intact zijn. Zo'n prothese voor weefselexpansie, ook wel expander genoemd, is net een lege ballon. Via het litteken van de amputatie wordt deze ballon onder de grote borstspier ingebracht. Deze
ingreep neemt ongeveer een uur in beslag en u moet er één tot vijf dagen voor in het ziekenhuis worden opgenomen. Twee weken na de operatie wordt begonnen met het geleidelijk vullen van de prothese met fysiologische zoutoplossing tot de gewenste cupmaat is bereikt. Dit gaat in etappes. Hiervoor moet u gedurende vier tot acht weken wekelijks naar de polikliniek. Het vullen gebeurt met een injectienaald
waarmee via de huid de vulnippel wordt aangeprikt. Het vullen duurt ongeveer twee minuten.

Om het oprekken van de borsthuid te vergemakkelijken kunt u de borst masseren met crème of olie. Na een rustperiode van drie tot zes maanden volgt meestal een tweede operatie waarbij de expander wordt vervangen
door een echte prothese. Sommige plastisch chirurgen ge-bruiken een expander die kan blijven zitten. Dan is een tweede operatie niet nodig. Voor meer informatie kunt u ook het onderwerp weefselexpansie raadplegen.

Korte wachttijden
Vergoede zorg
Meerdere disciplines
Overnachten mogelijk

GEBRUIK VAN EEN SPIER EN HUID VAN DE RUG


Als ook de grote borstspier tijdens de borstamputatie weggehaald is of als er te weinig huid van goede kwaliteit is overgebleven, kan huid van de rug met de eronder gelegen spier gebruikt worden voor het maken van een nieuwe borst. Vrijwel altijd wordt er ook een prothese ingebracht. De operatie duurt gemiddeld twee tot drie uur en u twee dagen voor in het ziekenhuis blijven. Door het verwijderen van de rughuid met de daar ondergelegen spier ontstaat een litteken. Dit valt meestal onder het BH-bandje, maar soms is een schuin litteken onvermijdelijk.
 


GEBRUIK VAN VET EN HUID VAN DE BUIK


Als er te weinig huid van goede kwaliteit is overgebleven kan eveneens een nieuwe borst gemaakt worden van huid en vetweefsel van de onderbuik. Dit kan alleen als er op die plek een huid  en vetoverschot bestaat. De plastisch chirurg kan op deze manier een borst construeren zonder dat er een prothese nodig is. Een nadeel is dat de buikwand als gevolg van de ingreep minder stevig kan worden en dat er een groot litteken op de buik
komt. De buik kan ook lange tijd pijnlijk zijn. Voor deze operatie moet u circa zeven dagen in het ziekenhuis liggen.

De ingreep zelf duurt ongeveer vier tot tien uur, afhankelijk van een éénzijdige of
dubbelzijdige ingreep en of er al dan niet microchirurgische technieken gebruikt worden. Vaak volgt op de
eerste operatie nog een aantal operaties.
 


TEPELRECONSTRUCTIE


Naast reconstructie van de borst is reconstructie van de tepel mogelijk. Meestal gebeurt dit zes tot twaalf
maanden na de borstreconstructie. Ook kan de tepelhof door middel van tatoeage worden
gereconstrueerd. De tepel zelf wordt in de regel gemaakt van plaatselijk aanwezige huid. Als de gezonde borst aangepast moet worden aan de nieuwe borst, wordt de tepelreconstructie meestal met deze operatie gecombineerd. Reconstructie van een tepelhof door middel van tatoeage vindt poliklinisch plaats.
 


MOGELIJKHEDEN EN VERWACHTINGEN


Als u een borstreconstructie overweegt, is het belangrijk hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. Een gereconstrueerde borst zal in vorm en grootte altijd duidelijk verschillen van een natuurlijke borst. De borst voelt ook anders aan. Toch zijn vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan in het algemeen
zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. Ze durven weer alles aan en voelen zich daardoor psychisch sterker.

Een borstreconstructie is zowel lichamelijk als geestelijk een zware ingreep. Vaak zijn meerdere operaties noodzakelijk. Daar komt nog bij dat het soms nodig is de natuurlijke borst te verkleinen of te verstevigen om de gereconstrueerde borst en de natuurlijke borst zo veel mogelijk op elkaar te laten lijken.

NA EEN BORSTRECONSTRUCTIE


Enkele dagen na een borstreconstructie worden de drains (dunne slangetjes in het wondgebied om wondvocht af te voeren) weggehaald. Bij ontslag uit de kliniek krijgt u via de verpleging te horen wanneer u voor controle terug moet komen bij de plastisch chirurg. Eventuele hechtingen worden op het spreekuur verwijderd.

De eerste zes weken na de operatie moet u het kalm aan doen want anders geneest de wond niet goed. De plastisch chirurg kan u precies vertellen wat u wel en wat u niet mag. Het kan verstandig zijn om voor de eerste tijd thuis hulp te regelen. Soms is er lange tijd nodig om van de operatie te herstellen. Met een eventuele tweede operatie wordt altijd gewacht tot u weer voldoende bent aangesterkt.
 


RISICO'S EN COMPLICATIES


Een borstreconstructie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. Rond een ingebrachte prothese wordt soms een bindweefselkapsel gevormd, waardoor de borst hard en pijnlijk aanvoelt. Dit gebeurt bij ongeveer een 5%  van de vrouwen.

Een harde en pijnlijke borst is te behandelen met behulp van capsulotomie. Bij deze methode wordt het kapsel tijdens een operatie ingesneden zodat er meer ruimte voor de prothese ontstaat. Als de borstprothese onder de borstspier geplaatst wordt, treedt praktisch geen kapselvorming meer op, maar deze methode is niet altijd mogelijk. Een zeldzame complicatie bij een borstreconstructie is dat de bloedcirculatie in de wondranden of het verplaatste
weefsel onvoldoende is. Dan kan weefselversterf optreden.
 


VERGOEDING VAN DE KOSTEN


Een borstreconstructie wordt niet gezien als een verfraaiende ingreep, maar als een behandeling om de gevolgen van een borstamputatie zo goed mogelijk te herstellen. Alle
ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een dergelijke operatie.
 


VERANTWOORDING TEKST


Het onderwerp borstreconstructie bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere in-dividuele situatie.

Hebt u na het lezen
van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreek-uur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Bij het schrijven van de teksten is

gebruikgemaakt van: - Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993; - voorlichtingsmateriaal van de
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor
Aesthetische Plastische Chirurgie. De informatie is geaccordeerd door Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie. De overige informatie is gebaseerd op voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse
Kankerbestrijding/KWF. Trefwoord : borstreconstructie; vergoedingen Controledatum : december 2001 Module
: WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

9.7
Medische Kliniek Velsen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.7 Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief