Flaporen

ALGEMEEN


Flaporen, ook vaak zeiloren of afstaande oren genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf/zes jaar.


WERKWIJZE


Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar gebeurt meestal onder algehele verdoving. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de polikliniek en kunt u na een paar uur al weer naar huis. Als u onder algehele verdoving gaat, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven. Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oorgemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.


MOGELIJKHEDEN EN VERWACHTINGEN


Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel
verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

 

Korte wachttijden
Vergoede zorg
Meerdere disciplines
Overnachten mogelijk

NA EEN CORRECTIE


Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen. Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer twee weken 's nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

 

RISICO'S EN COMPLICATIES


Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een in-fectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resul-aten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel sym-metrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

VERGOEDING


De kosten van het rechtzetten van flaporen worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Hierop wordt meestal een uitzondering gemaakt voor kinderen tot ongeveer 13 jaar. Voor deze groep ligt het volgens de verzekeraar voor de hand dat ze onder het hebben van flaporen lijdt, dus hoeft bij de aanvraag voor de operatie geen psychiatrisch rapport te worden bijgevoegd. Particulier verzekerden kunnen bij hun ziektekostenverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed. Dat is afhankelijk van de
polisvoorwaarden en de dekking.


VERANTWOORDING TEKST


Het onderwerp correctie van flaporen bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere in-dividuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vra-gen van tevoren op papier te zetten. Bij het schrijven van deze teksten is gebruikgemaakt van: - Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993;
- voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie; - voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie. De informatie is geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Trefwoord : otoplastiek; oren; vergoedingen Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

9.7
Medische Kliniek Velsen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 9.7 Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief